Program lekowy

Program lekowy dla tętniczego nadciśnienia płucnego znajdą Państwo na stronie:

http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/20327/B31.pdf

__________________________________________________________________________________

NOWY PROGRAM LEKOWY DLA CHORYCH Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM JUŻ OD 1 MARCA 2015 R.

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy Program Lekowy TNP, który zakłada następujące zmiany: leki zawierające epoprostenol oraz sildenafil zostaną objęte refundacją, lek zawierający epoprostenol będzie refundowany w monoterapii i terapii skojarzonej z sildenafilem u pacjentów w III klasie NYHA oraz w pierwszym rzucie u pacjentów w IV klasie NYHA. Sildenafil będzie można stosować w terapii skojarzonej
ze wszystkimi dotychczas refundowanymi lekami w istniejącym Programie Lekowym.

W ramach nowego Programu Lekowego rozszerzono możliwość leczenia sildenfilem dorosłych pacjenctów w II klasie czynnościowej NYHA oraz pacjenctów od 1 do 17 roku życia.

http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/komunikaty-dotyczace-listy-lekow-refundowanych/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych,-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2015