Program lekowy

Program lekowy dla tętniczego nadciśnienia płucnego oraz zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/zdrowie/choroby-nieonkologiczne 

__________________________________________________________________________________

B.74.-nowy-od-09.2015

B.68.-nowy-od-09.2015

B.31. (nowy od 03.2018)