Forum

Strona Forum jest widoczna i dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników po kliknięciu na poniższy link. Jeśli nie masz jeszcze hasła, zarejestruj się  tutaj REJESTRACJA.

Jeśli masz hasło zaloguj się w okienku po prawej stronie i wybierz poniższy link.

Przejdź do FORUM (link zaprowadzi do forum tylko zalogowanych użytkowników)

Regulamin

§1

Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnych i Ich Przyjaciół (PSOzNPiIP) zwane dalej Administratorem, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w forach internetowym w serwisach www.phapolska.pl i www.nadcisnienieplucne.pl, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy związane z Nadciśnieniem Płucnym.

§2

Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.

§3

Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednego konta (nicka) na Forum. Używanie jednocześnie dwóch nicków jest zabronione i grozi usunięciem obydwu.

§4

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum.

§5

Kopiując tekst z innej strony Uczestnik Forum robi to na własną odpowiedzialność i musi podać jego źródło. Za brak podanego źródła Administrator ma prawo dodać Uczestnikowi ostrzeżenie. Nie wolno wklejać na forum nie swoich zdjęć bez zgody autora.

§6

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni. Uczestnicy Forum stosujący wulgaryzmy i obraźliwe określenia w stosunku do innych będą ostrzegani przez Administratora, jeśli to nie pomoże, ich konta będą usuwane.

 §7

Zabrania się umieszczania na Forum postów o treści: obraźliwej, niecenzuralnej, niezgodnej z prawem, stanowiących reklamę, ofertę kupna – sprzedaży lub ofertę matrymonialną.

§8

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 4, 5, 6 i 7 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 4, 5, 6 i 7 regulaminu. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§9

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§10

Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania.

§11

Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych materiałach.

§12

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania Uczestników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.