„Badania Kliniczne  – u progu zmian” – VI Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

4. 1

23 maja 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się VI  Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.
W konferencji udział wzięli eksperci z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawiciele środowiska akademickiego, firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz organizacji pacjenckich.

Istotnym punktem programu było wystąpienie prezesa nowo powstałej Agencji Badań Medycznych (ABM), dr. n. med. Radosława Sierpińskiego, który przedstawił jej cele, m .in.: finansowanie i prowadzenie badań naukowych, stworzenie analizy zbiorczej danych z NFZ, GUS, MZ i rejestrów, oraz rozwijanie niekomercyjnych badań klinicznych. Niekomercyjne badania kliniczne nie są sponsorowane przez firmy farmaceutyczne. Obecnie w Polsce stanowią jedynie 1% badań klinicznych (w krajach zachodnioeuropejskich ok. 30-40%).  Z prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych na pewno skorzystają pacjenci cierpiący na choroby rzadkie, którzy obecnie mają małe szanse na udział w badaniach. Prezes przekonywał, że dzięki wsparciu przez ABM niekomercyjnych badań klinicznych poprawi się dostępność nowych metod leczenia, wzrośnie ranga naukowa Polski w dziedzinie nauk medycznych a polskie technologie medyczne będą komercjonalizowane w kraju, co w efekcie przyniesie m. in. poprawę zdrowia pacjentów.

W programie konferencji znalazła się także prezentacja aktualnego stanu prawnego
i harmonogramu prac legislacyjnych oczekiwanej ustawy o badaniach klinicznych, debata na temat rozwoju innowacyjnych terapii i możliwości udostępnienia ich pacjentom, przedstawienie nowych rozwiązań informatycznych i technologicznych jako ważnego aspektu rozwoju medycyny i wsparcia w procesie tworzenia nowych leków.

Pani Beata Ambroziewicz – Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów dokonała prezentacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pacjent w badaniach klinicznych”,
w której zwróciła uwagę m. in.  na przewodniki po bazach badań klinicznych do pobrania także w języku polskim: apps.who.int (Światowa Organizacja Zdrowia [WHO]),  www.clinicaltrials.gov (US National Library of Medicine),  www.clinicaltrialsregister.eu (Europejska Agencja Leków [EMA]). Przedstawiono także wyniki ankiety „Co pacjenci wiedzą o badaniach klinicznych”.

Po prezentacjach odbyła się debata badaczy i klinicystów z przedstawicielami pacjentów poświęcona potrzebie współpracy i partnerstwa dla zwiększenia świadomości lekarzy i pacjentów na temat badań klinicznych oraz szerszego dostępu pacjentów do innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych terapii.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem – wielka aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pękała w szwach!