Definicja

Nadciśnienie płucne to zespół objawów klinicznych, spowodowanych wysokim ciśnieniem krwi w tętnicach przenoszących krew do płuc. Najczęściej jest to wynikiem stopniowego zwężania tętnic płucnych. Przyczynami takiego stanu jest namnażanie się komórek w ścianach tętniczek płucnych, grubienie ich ścian oraz powstawanie skrzepów krwi w tętnicach płucnych. Wartości ciśnienia w tętnicy płucnej u zdrowego człowieka wahają się w granicach 10–20 mmHg. Jeśli wartość jest równa lub wyższa niż 25 mmHg rozpoznaje się nadciśnienie płucne.

Podstawowym objawem nadciśnienia płucnego jest zmęczenie czyli nietolerancja wysiłku fizycznego związana z postępującą niewydolnością prawej komory serca. Stopień tej niewydolności określa klasyfikacja czynnościowa Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) przystosowana dla chorych z nadciśnieniem płucnym. Istnieją cztery klasy umożliwiające ocenę intensywności objawów choroby:

KLASA I
Chorzy z nadciśnieniem płucnym bez ograniczenia aktywności fizycznej. Zwykła aktywność fizyczna nie powoduje duszności, zmęczenia, bólu w klatce piersiowej ani stanu przedomdleniowego.

KLASA II
Chorzy z nadciśnieniem płucnym powodującym niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej, bez dolegliwości w spoczynku.

KLASA III
Chorzy z nadciśnieniem płucnym powodującym znaczne ograniczenie aktywności fizycznej, bez dolegliwości w spoczynku.

KLASA IV
Chorzy z nadciśnieniem płucnym niezdolni do podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej bez pojawienia się objawów. Występują objawy niewydolności prawokomorowej. Duszność i/lub zmęczenie mogą się pojawiać już w spoczynku.

Klasy czynnościowe WHO przydatne w kwalifikacji do leczenia i monitorowaniu chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

Inne objawy nadciśnienia płucnego są niespecyficzne i charakterystyczne dla wielu innych chorób serca, płuc i krwi. Do pierwszych objawów, mogących świadczyć o nadciśnieniu płucnym zaliczamy:

  • duszność,
  • subiektywne uczucie braku powietrza, pojawiające się początkowo podczas wysiłku fizycznego,
  • zmęczenie i ogólne osłabienie,
  • zasłabnięcia (omdlenia) podczas wysiłku fizycznego
  • ból w klatce piersiowej podczas wysiłku fizycznego (ból dławicowy)
  • sinica (niebieskie zabarwienie warg)
  • zawroty głowy
  • obrzęki nóg
  • kaszel

Szybkie zdiagnozowanie choroby pozwala choremu na wdrożenie odpowiedniego leczenia, a tym samym na spowolnienie rozwoju choroby i zmniejszenie objawów. Stosowane środki mają na celu wydłużenie aktywnego życia pacjentów, poprawę jakości życia i wydłużenie życia. Jeśli leczenie jest nieskuteczne, szansą na leczenie jest przeszczep płuc lub płuc i serca.

Serdecznie dziękujemy pani doktor Marii Wietesce-Miłek za opiekę merytoryczną nad tekstami o naszej chorobie i serdecznie zachęcamy do przeczytania poradnika Pani Doktor “WSZYSTKO O NADCIŚNIENIU PŁUCNYM”, który znajdziecie na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA.