Klasyfikacja

Nadciśnienie płucne jest szerokim pojęciem medycznym, w skład którego wchodzi wiele chorób. Ich wspólną cechą jest wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej prowadzący do przeciążenia i niewydolności prawej komory serca. Aby ułatwić diagnostykę i porozumiewanie się między lekarzami, chorego z nadciśnieniem płucnym zalicza się do jednej z 5 grup.

GRUPA 1.
Tętnicze nadciśnienie płucne
Grupa 1′. Choroba zarostowa żył płucnych i/lub kapilarna hemangiomatoza płucna
Grupa 1”. Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków

GRUPA 2.
Nadciśnienie płucne spowodowane chorobą lewego serca

GRUPA 3.
Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób układu oddechowego i/lub hipoksji

GRUPA 4.
Przewlekłe nadciśnienie płucne zakrzepowo-zatorowe i inne zwężenia tętnic płucnych

GRUPA 5.
Nadciśnienie płucne o niejasnej przyczynie i/lub patomechanizmie wieloczynnikowym