Leczenie zabiegowe

Pomimo postępu w leczeniu farmakologicznym tętniczego nadciśnienia płucnego, nie istnieje jeden optymalny sposób leczenia tej choroby. W nadciśnieniu płucnym mogą być przydatne niektóre metody leczenia zabiegowego, jak septostomia przedsionkowa i przeszczep płuc, zarezerwowane dla pacjentów, którzy nie odpowiadają w sposób wystarczający na leczenie farmakologiczne. Pomiędzy opcjami leczenia chirurgicznego znajduje się endarteriektomia płucna, która jest leczeniem z wyboru w wybranych przypadkach przewlekłego nadciśnienia płucnego zakrzepowo-zatorowego (grupa 4 nadciśnienia płucnego).

Endarterektomia płucna

Jest operacją kardiochirurgiczną, przeprowadzaną u wybranych pacjentów z przewlekłym nadciśnieniem płucnym zakrzepowo-zatorowym. Polega na usunięciu materiału zakrzepowo-zatorowego z tętnic płucnych oraz przywróceniu swobodnego przepływu krwi w krążeniu płucnym. Operacja może spowodować cofnięcie się nadciśnienia płucnego i trwałą poprawę zdrowia.

Plastyka balonowa płuc

Jest to zabieg interwencyjny przeprowadzany u wybranych pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym, polegający na poszerzeniu zwężonych przez materiał zakrzepowo-zatorowy tętnic płucnych. Ten zabieg jest wykonywany u pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą być poddani endarterektomii płucnej albo u chorych, u których nadciśnienie płucne utrzymuje się pomimo wykonania operacji.

Septostomia przedsionkowa

Celem zabiegu jest odciążenie prawej komory serca, poprawa ukrwienia nerek i innych ważnych narządów oraz poprawa wydolności wysiłkowej pacjenta. Zabieg polega na wykonaniu małego otworu w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Dzięki temu zmniejsza się ciśnienie w prawej komorze serca, zwiększa się ilość krwi w lewej komorze i poprawia się przepływ krwi przez ważne dla życia tkanki i narządy. Zabieg wykonuje się u wybranych pacjentów z nawracającymi zaostrzeniami prawokomorowej niewydolności serca w przebiegu nadciśnienia płucnego.

Przeszczep płuc

Operacja polega na zastąpieniu chorego narządu w organizmie narządem od dawcy. Przeszczep płuc lub płuc i serca jest wskazany u pacjentów, którzy nie odpowiadają na intensywne leczenie farmakologiczne.