Władze stowarzyszenia

Zarząd:

Agnieszka Bartosiewicz-Szatkowska – Prezes
Marta Mrozek – Wiceprezes
Włodzimierz Gałuszkiewicz – Skarbnik
Bartłomiej Niemiec – Członek

Komisja Rewizyjna:

Iwonna Kamińska – Przewodnicząca
Bożena Staniek – Zastępca Przewodniczącej
Jolanta Romańska – Sekretarz