Oddziały transplantacyjne

POZNAŃ

KLINIKA

Oddział i Klinika Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
sekretariat: 61 66 54 349
fax: 61 66 54 353
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz

SZPITAL

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
im. Eugenii i Janusza Zeylandów

ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel.: 61 665 42 00
fax: 61 6631088
dyrektor: dr hab. prof. nadzw. Aleksander Barinow-Wojewódzki ________________________________________________________________
Pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia: 11.01.2013
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

SZCZECIN

KILINIKA

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej
PUM Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego

ul. Alfreda Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 442 72 72
fax: 91 462 08 36
email: grodzki@grodzki.szczecin.pl
kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki

SZPITAL

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 44 27 239
tel. 91 44 27 200
fax: 91 46 20 494
e-mail: zdunowo@szpitalzdunowo.pl
dyrektor: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki
________________________________________________________________
Pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia: 12.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:5 lat

WARSZAWA

KLINIKA

Klinika Kardiochirurgi Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel: 22 815 73 46
fax: 22 815 73 40
e-mail: kardiochirurgia@czd.pl
kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski

SZPITAL
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00
tel. 22 815 19 00
e-mail: dyrektor@czd.pl
dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska
________________________________________________________________
Pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie serca i płuc pobranych od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:31.10.2011
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

KLINIKA

Klinika Chirurgii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43 12 266
faks: 22 43 12 455
kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz M. Orłowski

SZPITAL

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43 12 428
fax: 22 43 12 452
dyrektor: prof. dr hab.med. Kazimierz Roszkowski-Śliż
________________________________________________________________

Pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia: 31.07.2013
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

ZABRZE

KLINIKA

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii
ŚUM Śląskie Centrum Chorób Serca

ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax: 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
kierownik: prof. dr hab. med. Marian Zembala

SZPITAL

Śląskie Centrum Chorób Serca

ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax.: 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
dyrektor: prof. dr hab. med. Marian Zembala
________________________________________________________________

Pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie serca, płuc oraz serca i płuc od zmarłego dawcy
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat