Nowy Zarząd i zmiany w KRS

Informujemy, że dnia 21.01.2013 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji Polskiego  Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół w Krajowym  Rejestrze Sądowym. Ponowna rejestracja nastąpiła po zmianie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia, obecnie składa się z następujących osób:

Skład  Zarządu:

1) Przewodniczący: Piotr Manikowski
2) Wiceprezes – skarbnik : Alicja Morze
3) Członek Zarządu: Agnieszka Bartosiewicz
4) Członek Zarządu: Kazimierz Kondek
5) Członek Zarządu: Jacek Majewski

Skład Komisji Rewizyjnej:

1) Alina Kassian – Zakrzewicz
2) Magdalena Gałysz
3) Beata Jaworska

Poprzedniemu Zarządowi serdecznie dziękujemy za kierowanie oraz godne reprezentowanie Stowarzyszenia, a nowemu Zarządowi życzymy owocnego „panowania”, jedności i wytrwałości oraz kreatywności w wyznaczaniu nowych celów.