Spotkanie edukacyjne dla pacjentów TNP w Gdańsku

Zdjecie Prezentacja 6

Dzięki uprzejmości firmy Janssen oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w dniu 28 czerwca 2022 r., w Gdańsku, odbyło się spotkanie edukacyjne dla pacjentów chorych na tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) oraz ich opiekunów. Założeniem spotkania była nie tylko integracja pacjentów zamieszkujących okolice Trójmiasta, ale także poszerzenie naszej wiedzy na temat choroby, omówienie roli szczepień u osób chorych oraz próba oswojenia pacjentów z ostatnim etapem leczenia TNP – przeszczepem.

Pani Prof. Ewa Lewicka przedstawiła ogólne informacje na temat nadciśnienia płucnego oraz badań, które pacjenci muszą mieć wykonywane w celu rozpoznania i monitorowania choroby.


Pan doktor Tomasz Smiatacz, specjalista chorób zakaźnych, przedstawił wykład na temat szczepień oraz podkreślił, jak bardzo ważną rolę, dla bezpieczeństwa ciężko chorych osób, one odgrywają.


Jako ostatni głos zabrał Pan doktor Sławomir Żegleń, transplantolog, który opowiedział o przeszczepach płuc. W trakcie wykładu omówił sytuację gdańskiego ośrodka transplantologicznego oraz podjął próbę odpowiedzi na pytanie: „Kiedy kwalifikować do przeszczepu?”. Zwrócił także uwagę na konieczność indywidualnego podejścia do każdego przypadku oraz współpracy z lekarzami z ośrodków, którzy kierują pacjenta do przeszczepu.

Tematyka wykładów bardzo zainteresowała uczestników i zachęciła do zadawania pytań. Wywiązała się bardzo interesująca dyskusja.

Bardzo dziękujemy ekspertom za poświęcony czas.