V Forum Serce Pacjenta

Zdj1 1

W sobotę 30 września, nasze stowarzyszenie brało udział w V Forum Serce Pacjenta w Poznaniu. Jest to wydarzenie edukacyjne poświęcone pacjentom kardiologicznym, osobom zainteresowanym profilaktyką, diagnostyką schorzeń kardiologicznych. Forum Serca Pacjenta jest co roku organizowane jako integralna część Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podczas forum dostępne są darmowe konsultacje, warsztaty edukacyjne, badania diagnostyczne, pokazy pierwszej pomocy oraz można spotkać się z organizacjami działającymi na rzecz pacjentów.
Podczas spotkania mieliśmy możliwość spotkania się z lekarzami nadciśnienia płucnego, a także poznaliśmy nowych pacjentów. Pani dr hab. Marta Kałużna – Oleksy wręczyła nam nagrodę, za dużą aktywność naszego stowarzyszenia, za którą bardzo dziękujemy.