VI Światowe Sympozjum Nadciśnienia Płucnego Nicea 27.02.2018 – 1.03.2018

Agnieszka Bartosiewicz Brad A. Wong. Prezes i CEO PHA USA, IoannaAlissandratou Professor Michael McGoon, Mayo Clinic, PHA USA, Migdalia Denis (prezes Prezes Stowarzyszenia Płucnego Ameryki Łacińskiej)_b

W ostatnich dniach lutego 2018 w Nicei odbyło się szóste już Światowe Sympozjum Nadciśnienia Płucnego. Sympozjum odbywa się raz na pięć lat i jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dotyczącym nadciśnienia płucnego. Sympozjum cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w tym roku zarejestrowało się około 1500 uczestników. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z nowymi wytycznymi, osiągnięciami związanymi z diagnostyką i leczeniem nadciśnienia płucnego oraz wynikami pracy zespołów zadaniowych. Po raz pierwszy w historii powołano zespół zadaniowy „Perspektywy pacjenta”, którego współprzewodniczącą była Pisana Ferrari, do niedawna pełniąca funkcję CEO PHA Europe.

Głównymi celami tegorocznej edycji sympozjum było:

• Przegląd najważniejszych osiągnięć w obszarze nadciśnienia płucnego w ciągu ostatnich pięciu lat
• Analiza dostępnych danych z różnych obszarów leczenia przez zadaniowe grupy eksperckie
• Propozycje przyszłych programów badawczych
• Omówienie prac zespołów zadaniowych podsumowujących działania z ostatnich 18 – 24 miesięcy przed sympozjum
• Dyskusje na temat rezultatów prac zespołów zadaniowych z ekspertami i interesariuszami z całego świata
• Opracowanie materiałów, które zostaną dołączone do prestiżowego magazynu medycznego w celu ułatwienia wdrożenia wniosków z tej edycji sympozjum

W tegorocznym sympozjum w Nicei udział wzięli przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Nadciśnienia Płucnego PHA Europe: Ioanna Alissandratou – wiceprezes, Agnieszka Bartosiewicz – zastępca skarbnika oraz Juan Fuertes – Dyrektor Zarządzający PHA Europe i Gergely Meszaros – Project Manager.