WARSZTATY DLA PACJENTÓW I ICH BLISKICH

IMG 1947 Zm Scaled

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Nadciśnenia Płucnego przez cały miesąc maj w różnych miejscach na terenie całej Polski odbywały się akcje edukacyjne na temat nadciśnenia płucnego.

19 maja 2023 roku odbyły się  warsztaty dla pacjentów chorych na nadciśnienie płucne i ich bliskich w Krakowie. 

Spotkanie poprowadzili  pacjenci leczący się w ośrodku krakowskim Barbara Bieniasz i Mariusz Cyran.  Oficjalnego otwarcia warsztatów dokonali: 

Lek. Grzegorz Fitas

Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Lek. Ziemowit Wroński

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Prof. Piotr Podolec

Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń, Pełnomocnik Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II ds. Chorób Rzadkich

Prof. Grzegorz Kopeć

Kierownik Ośrodka Chorób Krążenia Płucnego UJCM

 Wśród prelegentów byli eksperci, którzy na co dzień towarzyszą nam w naszych zmaganiach i pomagają w walce z chorobą, a także pacjenci, którzy podzielili się swomi doświadczenami. 

Poruszono  wówczas wiele istotnych tematów, które wywołały żywiołową dyskusję. Było mnóstwo pytań do prelegentów. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, w tym  dorośli pacjenci i dzieci chorujące na nadcśnienie płucne, ich bliscy, a także studenci medycyny.  Wydarzenie było rejestrowane,  materiał filmowy dostęny jest na stronie Medycyny Praktycznej, która była patronem medialnym warsztatów. Pod każdym z prelegentów znajduje się link do materiału flmowego.  

prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć 

Kierownik Ośrodka Krążenia Płucnego UJCM
Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II


„Nowe wytyczne  leczenia nadciśnienia płucnego”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328638,nowe-wytyczne-leczenia-nadcisnienia-plucnego

dr med. Jakub Stępniewski
Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

„Pacjent z nadciśnieniem płucnym w sytuacjach szczególnych: podróż samolotem, sport”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328642,pacjent-z-nadcisnieniem-plucnym-w-sytuacjach-szczegolnych-podroz-samolotem

dr med. Magdalena Kaźnica-Wiatr
Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Krakowski szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

„Pacjent z nadciśnieniem płucnym w sytuacjach szczególnych: ciąża”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328649,pacjent-z-nadcisnieniem-plucnym-w-sytuacjach-szczegolnych-ciaza

dr med. Wojciech Magoń
Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

„Na czym polega zabieg balonowej angioplastyki płucnej, a na czym wszczepienie regulatora przepływu?”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328650,na-czym-polega-zabieg-balonowej-angioplastyki-plucnej-a-na-czym-wszczepienie-regulatora-przeplywu

dr hab. med. Jacek Wojarski
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK, Gdańsk

„Przeszczepy płuc w nadciśnieniu płucnym w Polsce”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328799,przeszczepy-pluc-w-nadcisnieniu-plucnym-w-polsce

dr med. Kamil Jonas
Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

„Różne sposoby podania prostacykliny – kiedy i jakie leczenie dostaje pacjent?”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328815,rozne-sposoby-podania-prostacykliny-kiedy-i-jakie-leczenie-dostaje-pacjent

mgr Małgorzata Barnaś
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

„Rola pielęgniarki w zakresie opieki nad pacjentem z nadciśnieniem płucnym”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328816,rola-pielegniarki-w-zakresie-opieki-nad-pacjentem-z-nadcisnieniem-plucnym

dr med. Mirosław Nęcki
Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

„Program przeszczepienia płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/329904,program-przeszczepienia-pluc-w-krakowskim-szpitalu-specjalistycznym-im-jana-pawla-ii

Marcin Mikołajski

„Życie po przeszczepieniu płuc” – historia pacjenta.

„Po przeszczepie funkcjonuję normalnie, podróżuję, pracuję, jakość życia mi się poprawiła.W dłuższej perspektywie oceniam decyzję o przeszczepie jako najlepszą 
z decyzji” – to szczególnie podkreślił Marcin w swoim wystąpieniu.

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328818,zycie-po-przeszczepieniu-pluc-historia-pacjenta

Marta Mrozek

„Nie taka pompa straszna, jak o niej mówią” – perspektywa pacjenta.

O apetycie na życie, z radością i uśmiechem opowiada niezwykle ciekawie Marta Mrozek. 

Podaje przy tym garść praktycznych informacji.

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/wywiady/328819,nie-taka-pompa-straszna-jak-o-niej-mowia-perspektywa-pacjenta