XIII Forum Organizacji Pacjentów

Fot. G.Morze

Warszawa 11-12. 02. 2019 r.

Z okazji Światowego Dnia Chorego obchodzonego 11 lutego, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zorganizował 11 i 12 lutego w Warszawie XII  Forum Organizacji Pacjenckich.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Instytut stworzył możliwość spotkania się około 160 organizacji reprezentujących pacjentów z różnych obszarów terapeutycznych, co stanowiło wyjątkową okazję do wymiany poglądów i doświadczeń.  Podczas dwudniowej konferencji wykładowo-warsztatowej odbyły się spotkania z ekspertami z zakresu ochrony zdrowia, medycyny, komunikacji, psychologii.

W debacie na sesji plenarnej zatytułowanej System Ochrony Zdrowia Oparty na Wartościach wzięli udział min.: prof. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, dr Adam Niedzielski – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Paweł Łuków –  Uniwersytet Warszawski, Centrum Bioetyki i Bioprawa, dr Jakub Gierczyński – ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Ewa Borek – Prezes Fundacji My Pacjenci i ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Dyskusję moderował Piotr Bromber – Dyrektor lubuskiego oddziału NFZ. W kolejnej debacie zaprezentowano wyniki raportu IPPEZ: „Godność pacjenta w chorobie przewlekłej”. (raport w wersji elektronicznej pojawi się niebawem).

 12 lutego 2019 roku Forum Organizacji Pacjentów zainicjowało Ogólnopolski Dzień Opiekuna. Dzień ten ma stać się okazją do wyrażenia wdzięczności dla wszystkich, którzy na co dzień pełnią rolę opiekuna osób chorych oraz zachęcić do dyskusji nad realnymi potrzebami opiekunów.

W preambule Deklaracji Ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna czytamy: „Choroba, zwłaszcza gdy jest przewlekła, dotyka nie tylko pacjenta – mierzy się z nią cała rodzina. Najczęściej opiekunem zostaje najbliższa rodzina chorego: dziecko, rodzic, współmałżonek lub rodzeństwo.

(…) co druga osoba wcielająca się w rolę opiekuna pacjenta (…) musiała ograniczyć czas poświęcany innym członkom rodziny,co trzecia zmienić tryb pracy bądź nauki, a co dziesiąta całkowicie zrezygnować z pracy zawodowej, czego konsekwencją może być m.in. pogorszenie jakości życia całej rodziny.”

Dalej, w ustępie zatytułowanym „Cel, deklaracji”, zawarto następujące sformułowania: „ Często zapominamy o ogromnej roli, jaką w procesie leczenia pełnią najbliżsi, o tym, jak wiele pracy wkładają w zapewnienie podopiecznemu wszystkiego, czego potrzebuje. Osoba, od której bardzo często zależy stan zdrowia, samopoczucie i komfort psychiczny chorego – to właśnie troskliwy Opiekun. I dlatego jego rola powinna być wyjątkowo mocno podkreślana w społeczeństwie. (…) w podziękowaniu za wsparcie, bliskość i czuwanie nad tysiącem spraw dnia codziennego, deklarujemy chęć ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna. Proponujemy, by ten dzień był obchodzony co roku 12 lutego – tuż po Światowym Dniu Chorego (11lutego) – ze względu na unikatową relację łączącą chorych z ich opiekunami. (…) Żywimy głęboką nadzieję, że dzięki tej inicjatywie społeczeństwo zwróci uwagę na wysiłek i problemy opiekunów oraz będzie miało możliwość symbolicznego podziękowania im za ich trud i zaangażowanie. Pragniemy również zwrócić się z apelem o zwiększenie działań edukacyjnych oraz realnej pomocy, tak by poprawić najbliższym pacjentów jakość życia i ułatwić sprawowanie opieki.”

Drugiego dnia Forum, oprócz wykładów, odbyły się bardzo interesujące sesje warsztatowe. Pierwsza, prowadzona przez dr Katarzynę Korpolewską, wieloletniego pracownika Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego nosiła tytuł „Bariery i ograniczenia w pomaganiu innym”. Drugą, która zatytułowana była „Komunikacja interpersonalna z elementami perswazji” poprowadził dr hab. Mariusz Trojanowski z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.