XIV Forum Organizacji Pacjentów w Warszawie 7-8.02.2020

1. 1

Na kilka dni przed Światowym Dniem Chorego (11 lutego) i Ogólnopolskim Dniem Opiekuna (12
lutego), Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej powołany w 2004 roku przez księdza dr
Arkadiusza Nowaka zorganizował już XIV Forum Organizacji Pacjentów. Działalność Instytutu
ukierunkowana jest na wspieraniu rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów,
zwiększenia świadomości obywatelskiej w zakresie postaw prozdrowotnych oraz oddziaływanie na
kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. W spotkaniu mającym na celu m.in. integrację środowiska
organizacji pacjentów wzięli udział eksperci w obszarze ochrony zdrowia, a także Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski, Prezes NFZ Adam Niedzielski, Sekretarz Stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko,
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Podsekretarz Stanu w MZ reprezentujący Departament
Polityki Lekowej Maciej Miłkowski.
W sesji plenarnej zebrani zaznajomili się z podsumowaniem roku 2019 i planami na rok 2020 w zakresie
polityki lekowej MZ. W kolejnych sesjach (Sesja Onkologiczna, Sesja Zdrowie, Sesja Wiedza)
wysłuchano szeregu wykładów i prezentacji, m.in. „Pacjent onkologiczny w dobie rozwoju technologii i
nauki”, „Dowody czy wartości. Nowe modele usług opieki zdrowotnej”, „Jak nie dać się zjeść chorobie,
czyli o roli leczenia żywieniowego w trakcie terapii”, „Dialog w obszarze ochrony zdrowia – gdzie
jesteśmy i dokąd zmierzamy?”, „Jak pomagać innym nie tracąc siebie”.
W spotkaniu wzięło udział ponad 150 organizacji z całej Polski. Forum jest największą tego typu
konferencją skierowaną do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach
terapeutycznych. Dzięki temu Forum jest skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy
organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad
systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.


1. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski

2. Prezes NFZ dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, Sekretarz Stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec

3. Rozmowy kuluarowe

4. Prezes Zarządu PSOzNPiIP Alicja Morze i Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski

5. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski

6. Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski i Prezes Zarządu PSOzNPiIP Alicja Morze