Zagadnienia rejestracji i refundacji leków

Spotkanie edukacyjne dla organizacji pacjenckich

19 października 2015 r. w Warszawie, przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zagadnienia rejestracji i refundacji leków”.

Pierwszy z prelegentów, Pan dr n. farm. Leszek Borkowski, przedstawił bardzo interesujący wykład pt. „Droga leku do pacjenta”. Dzięki tej prezentacji, można było dowiedzieć się, jak długa i skomplikowana jest droga powstania leku. Podczas szkolenia został poruszony również temat badań klinicznych, które są bardzo ważnym etapem w „drodze leku do pacjenta”. Drugi z prelegentów – Pan Michał Jachimowicz zaprezentował zagadnienia refundacji leków w Polsce. Proces refundacyjny to często długa i zawiła droga. Potrzebne jest działanie wielu podmiotów zanim zostanie wydana decyzja refundacyjna.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji pacjenckich, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów oraz żywo dyskutowali na temat refundacji leków.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Hanny Fonrobert.