8 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Lublin 2018

1. Nagłówek

W dniach od 15 do 17 listopada 2018 roku w Lublinie miała miejsce 8 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK, w której (w sesjach otwartych) brało udział także nasze Stowarzyszenie. W czwartek 15 listopada odbył się konkurs wiedzy ogólnej (i nie tylko!) o nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół. Po heroicznym boju (a niektóre pytania były podchwytliwe i bardzo trudne) zwyciężyła drużyna Kliniki Krążenia Płucnego z Otwocka, pokonując ośrodki z Lublina, Gdańska, Łodzi, Krakowa i Białegostoku. Triumfatorzy otrzymali  kryształowy puchar, który wręczyła Prezes Stowarzyszenia.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Piątek 16 listopada był dniem oficjalnego otwarcie Konferencji. W sesji otwartej, po wykładzie prof. Grzegorza Kopcia i dr n. med. Piotra Błaszczaka „Nadciśnienie płucne ad 2018 w Polsce” odbyła się niezapowiedziana, wzruszająca uroczystość uhonorowania prof. Adama Torbickiego pamiątkową statuetką.  Napis na cokoliku wykonanej z brązu rzeźby głosił:

 

Panu Profesorowi

Adamowi Torbickiemu

w XX rocznicę rozpoczęcia

ery nowoczesnego leczenia TNP w Polsce

z gorącymi podziękowaniami za wszystko, co uczynił

dla pacjentów i ich rodzin

Alicja Morze – „dwudziestolatka” – w imieniu

Polskiego Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym

i Ich Przyjaciół

Lublin 16.XI.2018

 

Profesor był autentycznie zaskoczony, bo całe przedsięwzięcie utrzymywane było aż do końca w ścisłej tajemnicy.

Po przecięciu wstęgi symbolizującej nowy etap w leczeniu TNP, prof. Adam Torbicki przedstawił nowy, rewolucyjny wręcz program lekowy: Leczenie nadciśnienia tętniczego płucnego (ICD-10 I-27, I27.0). Załącznik B.31, który wszedł w życie 1 listopada tego roku (krótki opis tego programu lekowego przedstawimy niebawem – warto tylko wspomnieć, że obejmie on także leczenie u dzieci). Zwieńczeniem piątkowej sesji otwartej było wręczenie nagrody Rycerza Prawego Serca prof. Andrzejowi Biedermanowi, który wygłosił wykład inauguracyjny.

Na sobotniej sesji otwartej – „Porannej kawie z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół” – prezes Alicja Morze przedstawiła prezentację zatytułowaną: „Jak wspieramy chorych na TNP. Okiem Stowarzyszenia”, w której omówiła najważniejsze cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

 

Przez cały czas trwania Konferencji w strefie otwartej funkcjonowało stoisko Stowarzyszenia, na którym można było dowiedzieć się więcej o jego działalności.

 

Zdjęcia: Grzegorz Morze

Fot. nr 6 wykonała Iwona Dziuk