Sekcja Krążenia Płucnego

Sekcja Kr

W dniach od 13 do 15 października 2022 roku nasze Stowarzyszenie po raz kolejny wzięło
udział w 12. Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK. Program tegorocznej
konferencji, obejmował szereg zagadnień związanych z tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP) oraz przewlekłym zatorowo-zakrzepowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH). Omawiano między innymi: nowe wytyczne w zakresie postępowania w nadciśnieniu płucnym i kwalifikacji do przeszczepu płuc, dane epidemiologiczne TNP oraz CTEPH, leczenie pacjentów z TNP i chorobami współistniejącymi, a także przedstawiono nowości w diagnostyce i leczeniu ostrej zatorowości płucnej. Opowiedziano również o pomocy SKP dla pacjentów z nadciśnieniem płucnym z Ukrainy.
Tak jak w zeszłym roku była to też okazja do wręczenia nagród Młodego Naukowca:
I miejsce – Wojciech Magoń (Kraków)
II miejsce – Marta Braksator (Szczecin) oraz Sylwia Sławek-Szmyt (Poznań)
III miejsce – Aleksandra Mamzer (Łódź).
Wyróznienie zdobyli Jakub Stępniewski (Kraków) oraz Remigiusz Kazimierczak (Białystok). Natomiast wyjątkowym wydarzeniem podczas Konferencji było wręczenie Statuetki „ Rycerza Prawego Serca”. W tym roku, Profesor Adam Torbicki odebrał tę nagrodę, za całokształt swojej pracy lekarskiej i naukowej.
W programie konferencji w pierwszej sesji, przewidziano także krótki wykład przygotowany przez nasze Stowarzyszenie. Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Bartosiewicz-Szatkowska opowiedziała o 15 letniej historii naszej organizacji. Podziękowała równiez lekarzom, pielęgniarkom oraz sponsorom za wieloletnie wsparcie i towarzyszenie nam w chorobie.
W trakcie konferencji odbyła się również sesja pielęgniarska, w której mówiono np. o roli pielęgniarki w procesie akceptacji choroby i leczenia podawanego przez pompy.

Bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w konferencji.