Szkolenie “Świadomy pacjent – kształtowanie postaw społecznych”

Na zaproszenie Bayer sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl braliśmy udział w szkoleniu “Świadomy pacjent – kształtowanie postaw społecznych”.
Było to kolejne ze szkoleń skierowane do osób czynnie działających w środowiskach pacjenckich – członków stowarzyszeń, fundacji i podobnych organizacji. Celem tego było przybliżenie zagadnień związanych z badaniami klinicznymi wraz z wiedzą, która powszechnie nie jest dostępna. Miejscem szkolenia była siedziba Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Agenda oraz lista prelegentów:

1. Świadomy pacjent w badaniach klinicznych – Beata Kozłowska-Boszko dr n. med., Dyrektor Medyczny Bayer sp. z o.o.
2. Świadomy pacjent – bezpieczeństwo i prawa uczestnika badania klinicznego – Aneta Sitarska-Haber lek. med., członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych, GCPpl
3. Zgłaszanie działań niepożądanych leków nowe regulacje prawne – Katarzyna Roszkowska-Kranc – Drug Safety Manager, Bayer sp. z o.o.
4. Pozyskiwanie środków do realizacji celów w organizacjach pozarządowych – Aldona Gibalska wiceprezes „Fundacji Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”
5. Współpraca między organizacją pacjencką a firmą farmaceutyczną – przykłady wspólnych działań – Adam Siger- wiceprezes „Fundacji Udaru Mózgu”, Magdalena Kostkiewicz – Senior Advocacy Specialist, Bayer sp. z o.o.