VII Międzynarodowe Forum Pielęgniarek zajmujących się osobami z nadciśnieniem płucnym

7 Forum Pielegniarek Warszawa 2017

W dniach 30.06 – 01.07.2017, w Warszawie, odbyła się siódma edycja Międzynarodowego Forum Pielęgniarek, które zajmują się osobami z nadciśnieniem płucnym. W spotkaniu wzięła udział duża reprezentacja pielęgniarek z Polski, a także osoby pracujące w ośrodkach w Niemczech, Austrii, Portugalii, Holandii, Anglii, Hiszpanii, Francji i Australii. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów: naszego Stowarzyszenia, Europejskiego Stowarzyszenia NP – (PHA Europe) oraz Stowarzyszenia Pacjentów NP z Austrii.

Wykłady były bardzo interesujące i publiczność słuchała ich z dużym zaciekawieniem. W pierwszej sesji Forum pt. „Interdyscyplinarna współpraca na rzecz pacjentów”, wzięli udział Pan prof. Adam Torbicki oraz Pani Beata Jaworska z Kliniki Krążenia Płucnego z Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, którzy omówili funkcjonowanie oddziału Kliniki. Pokreślili, między innymi, jak ważna w działalności oddziału jest współpraca z międzynarodową siecią referencyjną ERN-LUNG PH. W trakcie spotkania, do grupy prelegentów dołączył również nasz pacjent – Tomasz Brydak, który opisał swoją historię choroby oraz podzielił się swoimi refleksjami na temat współpracy zespołu lekarsko-pielęgniarskiego na rzecz pacjentów. Następnie głos zabrała psycholog, dr Emma Offord, która omówiła psychologiczny aspekt współpracy z pacjentami z NP. Dr Offord podkreśliła, że „nie ma dobrego zdrowia fizycznego, bez dobrego zdrowia psychicznego”. W tej części wystąpiła także pielęgniarka Anastasia Bykova z Toronto, która opowiedziała o nawiązywaniu współpracy w centrach leczenia ZZNP.

Sesja druga była poświęcona wspieraniu pacjentów, którzy w swojej terapii używają inhalatora.

Drugiego dnia, w sesji dotyczącej wyzwań w leczeniu NP, swoje przemówienie miał między innymi prof. Marcin Kurzyna z Kliniki Krążenia Płucnego z Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock. Profesor opisał ścieżki leczenia NP oraz stan leczenia chorych  w Polsce. W tej sesji, wystąpiła również pielęgniarka Wendy Gin-Sing, która przedstawiła w jaki sposób pielęgniarki mogą prowadzić własne prace badawcze.

Czwarta, ostatnia sesja, była poświęcona wyzwaniom jakie stawia nadciśnienie płucne w różnych obszarach. W tej części zabrali głos, m.in. w temacie dotyczącym ciąży w NP, Dr Luke Howard oraz
dr Diana Mansour, która przedstawiła problem antykoncepcji u chorych na NP.

Spotkanie z ekspertami i możliwość wymiany opinii i doświadczeń to wielka wartość dla każdego chorego z NP. Cieszymy się, bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tegorocznym forum i godnie reprezentować nasze Stowarzyszenie.Austrii. Wykłady były bardzo interesujące i z zaciekawieniem słuchała ich publiczność. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Kliniki Krążenia Płucnego z ECZ Otwock (Beata Jaworska, prof. Adam Torbicki oraz prof. Marcin Kurzyna) oraz nasz pacjent – Tomasz Brydak. Możliwość uczestniczenia w takich konferencjach, to zawsze okazja do spojrzenia na nasza chorobę trochę z innej, tej “drugiej strony”.