Warsztaty dla chorych na nadciśnienie płucne i ich opiekunów – Lublin 2017 – Kolejny sukces frekwencyjny !

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Lublinie odbyło się spotkanie dla chorych cierpiących na nadciśnienie płucne i ich opiekunów, na które przybyło około stu osób. Tego typu spotkania są zawsze okazją do pozyskanie wiedzy o chorobie bezpośrednio od lekarzy zajmujących się nadciśnieniem płucnym (tym razem z Oddziału Kardiologii – Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ oraz Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie) a także od przedstawicieli naszego Stowarzyszenia. Warsztaty dają również możliwość kuluarowych rozmów z ekspertami i wymiany doświadczeń z innymi chorymi i ich opiekunami i bliskimi.

Program lubelskiego spotkania był bardzo bogaty. Po powitaniu zebranych przez dr n. med. Ryszarda Grzywnę – kierownika Oddziału Kardiologii Szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Alicję Morze – Prezesa naszego Stowarzyszenia, wyświetlono krótki film „Walka o oddech”, który wprowadzał w problematykę warsztatów. Po projekcji Prezes Alicja Morze wraz z Wiceprezes Agnieszką Bartosiewicz dokonały prezentacji Polskiego Stowarzyszenia Osób z NP i Ich Przyjaciół oraz omówiły jego cele i działalność.

Następnie dr Ryszard Grzywna scharakteryzował nadciśnienie płucne i przedstawił zagrożenia jakie niesie ta choroba. Po wykładzie dr Ryszarda Grzywny zaprezentowano etiudę filmową zatytułowaną „Gra w Klasy”, w której znani kardiolodzy wystąpili wspólnie z liderem zespołu „Łzy” Adamem Konkolem (cierpiącym na NP). Profesorowie Marcin Kurzyna (perkusja), Piotr Hofmann (gitara), Adam Torbicki (fortepian) i Piotr Podolec (komputer) grając na tych samych instrumentach co Adam Konkol, omówili stadia (klasy czynnościowe) choroby, wyjaśniając widzom na czym polega NP i jak zmienia się stan zdrowia chorego, który w miarę rozwoju choroby przechodzi do poszczególnych klas (od pierwszej do czwartej).

Po projekcji filmu nastąpiła przerwa kawowa, w czasie której uczestnicy warsztatów zajadając pyszne babeczki z owocami, mieli okazję odnowić stare znajomości i nawiązać nowe.

W drugiej części spotkania dr n. med. Michał Tomaszewski z Kliniki Kardiologii UM w Lublinie przedstawił współczesne metody leczenia nadciśnienia płucnego. Następnie dr n. med. Piotr Błaszczak z Oddziału Kardiologii Szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego omówił nadciśnienie płucne z perspektywy pacjentów.

Po wykładach nadeszła pora na odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania tyczące NP :
• Czy mogę zajść w ciążę?
• Czy NP jest chorobą genetyczną?
• Czy mogę latać samolotem?
• Czy powinienem zaszczepić się przeciw grypie i pneumokokowym zapaleniu płuc?
• Czy będąc chorym mogę jeździć na rowerze? Czy mogę podejmować wysiłek fizyczny?
• Czy tlenoterapia jest w NP wskazana i jak ją stosować?

Każda kwestia została wyczerpująco omówiona przez lubelskich lekarzy specjalistów: Magdalenę Stadnik, Annę Walewską, Milenę Wasilewską i Łukasza Siudaka.
Ostatnim punktem programu było „Zdjęcie Rodzinne”, po którym uczestnicy warsztatów udali się na wspólny obiad. Po prawie czterech godzinach spotkania zaproszeni goście składając sobie życzenia wielkanocne, z wolna zaczęli rozjeżdżać się do domów.

W środę, 12 kwietnia nadszedł miły list. Oto jego fragment:

Szanowna Pani,

pragnę, w imieniu dr R. Grzywny, w imieniu moim oraz w imieniu całego naszego Zespołu lekarzy i pielęgniarek zaangażowanych w pracę na rzecz chorych z TNP, jak również w imieniu pacjentów naszego Ośrodka, złożyć na Pani ręce najserdeczniejsze podziękowania dla Pani i Stowarzyszenia za zorganizowanie i przeprowadzenie Spotkania Pacjentów.

Zaangażowanie Pani oraz Osób, które wraz z Panią pracują dla dobra chorych, a przecież jednocześnie – sami zmagacie się z tą ciężką chorobą – jest godne najwyższego uznania.
Serdecznie Państwu dziękujemy !

dr med. R. Grzywna dr med. P. Błaszczak

PS: rozmawiałem od soboty do dzisiaj z wieloma naszymi pacjentami. Są bardzo zadowoleni ze spotkania, również dlatego, że wiele się dowiedzieli na temat choroby. Dziękujemy i do zobaczenia. PB

Bardzo serdecznie dziękujemy!

Tekst i foto: Grzegorz Morze